Thứ bẩy, ngày 21-01-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Philippines

 Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo St. (formerly Vito Cruz), Malate, Manila, the Philippines
 Điện thoại: + (632) 5216843
 Fax: + (632) 5260472

Bảo hộ Công dân: +63 928 492 6431

E-mail: vnembph@yahoo.com ;  vnemb.ph.info@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-philippines.org/

 

 

 


 


Tạo bởi tungph
Cập nhật 28-06-2013